Przeglądaj obiekty (ogółem 4882)

1858

Piotrowski Antoni

ok. 1650

autor nieznany (szkoła niemiecka)

2. poł. XIX w.

Kapliński Leon

XVIII w.

Lagrenée Louis Jean François

XIX w.

Mielżyński Seweryn

1892

Łaszczyński Bolesław

XIX w.

autor nieznany

XIX w.

Mielżyński Seweryn

XVII w.

Dughet Gaspard zw. Poussin

XVIII w.

Wagner Johann Georg

XIX w.

Dąbrowski Bonawentura

XVIII w.

Dietrich Christian W. E.