Wirtualna Galeria im. Mielżyńskich

Autor: BIBLIOTEKA POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK

Kolekcja dzieł sztuki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk była gromadzona od 2. połowy XIX wieku. Pod koniec lat siedemdziesiątych XIX w. stała się najbogatszym muzeum publicznym na ziemiach polskich. Podczas II wojny światowej część zbiorów uległa rozproszeniu. Obecnie większość obiektów pozostaje zdeponowana w poznańskich muzeach, natomiast wybrane dzieła zdobią wnętrza zabytkowej siedziby PTPN, tworząc niepowtarzalny klimat tego miejsca.

W skład kolekcji wchodzą dzieła o dużym zróżnicowaniu tematycznym. Liczy ona ponad 8240 obiektów, z czego 536 to malarstwo polskie i obce, 1456 – rysunki, 6244 – grafika; a całość dopełniają miniatury i rzeźby. Wśród najznamienitszych twórców w zbiorach Towarzystwa reprezentowani są: Bartolo di Fredi, Ricci di Lorenzo, Jacopo Palma il Vecchio, Lucas Cranach Starszy, Daniel Seghers, Andreas Stech, Louis de Silvestre, Michele Marieschi, Marcello Bacciarelli, Jan Matejko, Józef Grassi, Aleksander Orłowski, Jan Gładysz, Seweryn Mielżyński, Franciszek Lampi, Kazimierz Alchimowicz, Michał Wywiórski oraz Franciszek Kostrzewski. Ich dzieła nie są niestety na co dzień udostępniane wszystkim użytkownikom, gdyż w większości spoczywają w magazynach muzealnych.

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk chce kontynuować tradycję Muzeum im. Mielżyńskich, które niegdyś mieściło się w gmachu Towarzystwa. Realizując założenia teorii prymatu równego dostępu do wartości dziedzictwa kultury – sformułowanej przez prof. Zbigniewa Kobylińskiego w odniesieniu do muzeów i osób prywatnych – PTPN udostępnia użytkownikom Internetu Wirtualną Galerię im. Mielżyńskich. Obecnie WGM zawiera reprodukcje kilkudziesięciu obiektów pochodzących ze zbiorów Towarzystwa. Obok fotografii obrazów wykonanych przez Krzysztofa Fabiańskiego zamieszczono opisy uwzględniające autora, tytuł, czas powstania oraz dane dotyczące techniki i wymiarów każdego dzieła.

Zespół autorów – w składzie Alicja Jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański i Monika A. Górska – opracował również broszurę „Wirtualna Galeria im. Mielżyńskich. Historia – Idea – Prawo” (Wydawnictwo PTPN, Poznań 2013), w której przedstawiono tworzenie kolekcji Muzeum im. Mielżyńskich i jej dzieje. Publikacja omawia też stan prawny opieki nad zabytkami na ziemiach polskich w okresie międzywojennym i po zakończeniu II wojny światowej, a także zagadnienia związane z digitalizacją dziedzictwa narodowego. Tekst opracowania został dołączony do Wirtualnej Galerii im. Mielżyńskich i udostępniony w formacie PDF.

Zapraszamy do odwiedzenia Wirtualnej Galerii im. Mielżyńskich.

Zobacz kolekcję
2
Baza Ikonografii PTPN

Kolekcja ikonografii Biblioteki PTPN została zgromadzona po II wojnie światowej. Składa się głównie z obiektów dokumentujących historię, życie kulturalne, naukowe i społeczne Wielkopolski od 2. poł. XIX do XXI w. Zbiór aktualnie liczy 1184 jednostki, w tym około 9000 fotografii, druków albumowych, oryginalnych…

Publikacje w kolekcji Wirtualna Galeria im. Mielżyńskich

Portret trumienny

XVIII w.?

autor nieznany

Tablica herbowa trumienna

XVIII w.?

autor nieznany

Portret Williama Appletona

1854

Dmochowski Henryk zw. Henri D. Saunders

Portret Jamesa Coopera

1854

Dmochowski Henryk zw. Henri D. Saunders