Baza Ikonografii PTPN

Autor: BIBLIOTEKA POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK

Kolekcja ikonografii Biblioteki PTPN została zgromadzona po II wojnie światowej. Składa się głównie z obiektów dokumentujących historię, życie kulturalne, naukowe i społeczne Wielkopolski od 2. poł. XIX do XXI w. Zbiór aktualnie liczy 1184 jednostki, w tym około 9000 fotografii, druków albumowych, oryginalnych grafik i prac rysunkowych. Obiekty przedstawiają m.in. wizerunki sławnych Polaków (np. Hipolita Cegielskiego, Dezyderego Chłapowskiego, Augusta Cieszkowskiego, Stefana Garczyńskiego, Zygmunta Krasińskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Karola Libelta, Jacka Malczewskiego, Macieja Mielżyńskiego, Józefa Norblina, Heliodora Święcickiego, Wojciecha Trąmpczyńskiego i Wincentego Witosa). Ważną część zbioru stanowią powstałe w różnych okresach historycznych widoki budowli Poznania i Wielkopolski, niektóre ukazujące nieistniejące obecnie obiekty. Przykładem jest zbiór fotografii niezrealizowanych projektów budynków Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 r., a także kolekcja pocztówek ze zbiorami dawnego Muzeum im. Mielżyńskich, działającego w PTPN na przełomie XIX i XX w. Niektóre obiekty ze zbiorów ikonograficznych przedstawiają widoki różnych miejscowości w Polsce (np. Częstochowa, Kalisz, Kraków, Leszno, Warszawa) oraz za granicą (Belgia, Francja, Niemcy, Słowacja, Włochy).

Baza Ikonografii PTPN prezentuje jednostki ikonograficzne zdigitalizowane w ramach priorytetu „Dziedzictwo kulturowe – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”, projekt „Digitalizacja obiektów z historycznych kolekcji ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie”. Realizacja projektu umożliwiła Bibliotece PTPN zeskanowanie wybranych 4500 obiektów ikonograficznych ze swoich zbiorów, dotychczas dostępnych jedynie w czytelni dla wąskiego grona odbiorców, i udostępnienie ich w domenie publicznej do końca 2015 r. Obok skanów poszczególnych jednostek w Bazie Ikonografii PTPN umieszczono opisy uwzględniające autora, tytuł, numer inwentarzowy (sygnaturę), czas powstania, opis fizyczny oraz dane dotyczące uwiecznionych osób i obiektów.

Wszystkie materiały ikonograficzne zostały udostępnione na licencji Creative Commons. Prosimy, aby korzystając z nich w innych publikacjach każdorazowo podawać źródło, tj. Bibliotekę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Osobom zainteresowanym dokumentacją fotograficzną Poznania polecamy Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań, które powstało z inicjatywy Wydawnictwa Miejskiego Posnania przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN

Zobacz kolekcję
Wirtualna Galeria im. Mielżyńskich

Kolekcja dzieł sztuki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk była gromadzona od 2. połowy XIX wieku. Pod koniec lat siedemdziesiątych XIX w. stała się najbogatszym muzeum publicznym na ziemiach polskich. Podczas II wojny światowej część zbiorów uległa rozproszeniu. Obecnie większość obiektów pozostaje zdeponowana w poznańskich…

3
Baza opraw zabytkowych XV-XVIII w.

Dynamicznie wzrastające w kręgach naukowych i kolekcjonerskich na świecie zainteresowanie zabytkowymi oprawami książkowymi owocuje wzmożonym zapotrzebowaniem na fachowe opracowania tej dziedziny rzemiosła artystycznego. Niestety, znamieniem polskiej tegumentologii (tj. oprawoznawstwa) jako dziedziny nauk jest nikły stopień zaawansowania…

Publikacje w kolekcji Baza Ikonografii PTPN